Promote your Event or Service with us for free

Submit an Event or Service /Cais am Ddigwyddiad neu Wasanaeth 

Do you run an event, club, group or service for children or families that is not yet on this website?  Do you know about a group that's not mentioned here or want to update your details?

Complete the form below, giving as much information as you can and we will upload your details as soon as we can.

 

A ydych chi yn cynnal digwyddiad, clwb, grŵp neu wasanaeth i blant neu deuluoedd na sydd ar y wefan hon? A ydych chi’n ymwybodol o grŵp na sydd wedi ei grybwyll yma neu a ydych am ddiweddaru eich manylion?

Cwblhewch y ffurflen isod gan roi cymaint o wybodaeth ag sy’n bosib a byddwn yn lanlwytho eich manylion cyn gynted ag y medrwn.

Ticiwch y blwch mwyaf priodol os gwelch un dda:
Maximum 5 files.
5 MB limit.
Allowed types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx.
Pleidlais Gyflym (dewiswch yn hyn oll sydd yn berthnasol)