Dechrau'n Deg

Beth gall Dechrau'n Deg ddarparu i mi a'm plentyn ifanc?

Mae byw mewn ardal Dechrau'n Deg yn rhoi mynediad atoch i ystod eang o wasanaethau gyda'r nod o roi dechrau da mewn bywyd i'ch plentyn gan gynnwys:

Prosiect Acorn

Ariannir Prosiect Acorn Sir Fynwy gan grant Teuluoedd yn Gyntaf, rhaglen arloesi Llywodraeth Cymru sy'n canolbwyntio ar ataliad ac ymyrraeth gynnar ar gyfer teuluoedd, yn benodol y sawl sy'n byw mewn tlodi.
 
Mae Prosiect Acorn yn gweithio gyda theuluoedd mewn angen sydd ag un plentyn neu fwy 4-18 oed ledled Sir Fynwy, a hefyd teuluoedd gydag un plentyn neu fwy 0-3 oed mewn ardaloedd nad sy'n rhan o fenter Dechrau'n Deg.