Cymraeg I Blant

Mae Cymraeg i Blant yn gynllun cenedlaethol gan Lywodraeth Cymru sy’n cefnogi rhieni i ddefnyddio’r Gymraeg gyda’i phlant ac i ddewis gofal plant ac addysg Gymraeg.  Rheolir y cynllun gan Mudiad Meithrin sydd yn darparu gofal plant ac addysg Gymraeg cyn ysgol yn y meithrinfeydd dydd a chylchoedd meithrin.

Gwyddom fod mwyafrif o blant y byd yn siarad dwy iaith, a bod ganddynt y gallu i amsugno iaith yn gynnar, cyntaf i gyd mae plentyn bach yn clywed y Gymraeg, gorau i gyd.

Dal Dy Dir – Seibiant ar gyfer Teuluoedd ag Anableddau

Mae Dal Dy Dir yn darparu seibiant a thoriad â chymorth ar gyfer teuluoedd ag anableddau. Rydym yn deall y gall cost gwyliau arbenigol fod yn ormodol, felly rydym wedi creu pecyn gwyliau â chymorth am gyfnod byr o 6 diwrnod yn ein prif leoliad yn y Drenewydd, Powys. Rydym yn credu y gallwn helpu teuluoedd o fewn eich awdurdod ar gost is na llawer o ddarparwyr ac rydym wedi creu ystod o wasanaethau, o wyliau â chymorth hyd at leoliadau preswyl dan oruchwyliaeth 24 awr.

Cyngor ar Bopeth Sir Fynwy

Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu gwybodaeth a chyngor cyfrinachol, anwahaniaethol, rhad ac am ddim ar draws ystod eang o bynciau. Os na fyddant yn gwybod yr ateb i’ch cwestiwn, gallant ddod o hyd i rywun fydd yn gwybod. 

Mae swyddfeydd Cyngor ar Bopeth Sir Fynwy yn y lleoliadau canlynol: