Manteision Darpariaeth Feithrin Cyfnod Sylfaen

Mae Darpariaeth Feithrin Cyfnod Sylfaen (a elwir hefyd yn addysg gynnar) yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio'r amser mae'ch plentyn yn ei dreulio yn y Cyfnod Sylfaen, o'r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn 3 oed, tan y mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn 4 oed. Er nad yw'n orfodol, mae hwn yn gyfnod pwysig iawn ym mywyd eich plentyn gan ei fod yn gosod y blociau adeiladu ar gyfer eu dysg yn y dyfodol.