Y 1000 Diwrnod Cyntaf

Mae'r 1000 diwrnod cyntaf, yn ystod beichiogrwydd a hyd at ail ben-blwydd plentyn, yn cynrychioli rhan hollbwysig o blentyndod pan fyddwn yn ffurfio ymlyniad i'n rhoddwyr gofal, yn dysgu sut i archwilio ac ymddiried yn y byd o'n hamgylch yn ddiogel, ac yn dechrau cyfathrebu. Dyma pryd y gwelwn y cyfnod mwyaf cyflym o dwf a datblygiad yr ymennydd a lle mae'r sylfeini wedi'u gosod ar gyfer ein hiechyd a'n lles yn y dyfodol.