MAMA BABYBLISS

mama baby bliss logo

Mae dosbarthiadau MamaBabyBliss ar gael yn Y Fenni, Sir Fynwy. Wedi eu llunio i’ch cefnogi chi a lles eich babi, mae’r dosbarthiadau yn meithrin hwyl ac wedi eu cynllunio i gwrdd â cherrig milltir eich plentyn.

 

I’r ddarpar fam: 

Mae dosbarthiadau Ymestyn ac Ymlacio PregnancyBliss yn defnyddio ystumiau corff a ysbrydolwyd gan ioga, ymlacio ac ymwybyddiaeth ofalgar, yn ogystal â thylino ac ymarferion yn defnyddio pêl ioga, i roi’r arfau angenrheidiol i chi i’ch cynnal trwy feichiogrwydd ac esgor.

Gweithdai Paratoi ar gyfer Genedigaeth -  gweithdy ymarferol 2-awr wedi ei gynllunio i’ch grymuso a’ch paratoi chi a’ch partner geni ar gyfer yr enedigaeth. Mae hyn yn cynnwys technegau fel tylino ar gyfer esgor, ymarferiadau anadlu ac ystumiau geni. Mae hefyd yn ffordd wych o gyfarfod darpar rieni eraill.

MamaBliss: Meithrin ac Ymlacio - cwrs ôl-enedigol hardd wedi ei gynllunio i gryfhau a gwella mamau newydd ar ôl roi genedigaeth. Mae’n defnyddio ystumiau corff a ysbrydolwyd gan ioga, ymwybyddiaeth ofalgar a thechnegau ymlacio y gallwch eu defnyddio bob dydd fel mae croeso mawr i fabanod hefyd!

 

I’r babi:

Ystod o gyrsiau 6-wythnos ioga babanod  addas i’r rhai ieuengaf a babanod mwy egnïol a symudol. Mae’r cyrsiau i gyd yn symbylu datblygiad niwrol ac ymenyddol ac yn datblygu symudiad, cydbwysedd, cydlyniant a sgiliau echddygol y plentyn. Mae pob sesiwn yn cynnwys amser ‘MamaChill’ i chi. Bryd hynny cewch ymarferion ymestyn ysgafn a thechnegau ymwybyddiaeth ofalgar i’ch helpu i ymlacio a chael amser gwerthfawr i chi’ch hunan.

Mae’r dosbarthiadau ioga a thylino plant bach yn cynnwys symud, caneuon, adrodd straeon, basgedi trysor a llawer mwy, mae’r gweithgareddau i gyd wedi eu cynllunio i symbylu datblygiad y plentyn bach prysur.

I fabanod iau, mae tylino babanod yn addas i rai newydd anedig i tua 6 mis oed. Bydd hyn yn dysgu technegau tylino babanod i chi i leddfu anhwylderau fel colig, gwynt, rhwymo a helpu gyda chysgu, llefain a bondio. Mae’r sesiynau i gyd yn cynnwys trafodaethau ‘MamaChat’.

 

I'r tad:

Yn olaf, i Dad mae yna weithdy 2-awr DaddyBliss yn benodol i dadau gael treulio amser arbennig gyda’u babi. Bydd y tadau’n dysgu sut i dylino eu babi ac yn dysgu rhai technegau ioga babanod hwyliog. Mae yna hefyd rywfaint o amser tafod gwerthfawr gyda thadau eraill yn canolbwyntio ar bynciau perthnasol.

Mae dosbarthiadau’n cael eu cadw’n fach, felly bwciwch eich lle heddiw.

Ar hyn o bryd mae 6 dosbarth yn cael eu cynnig am bris 5.

 

Cyswllt Enw: Jennifer Good 

Rhif Ffon: 07969 785776

Ebost: [email protected]

Gwefan Cyfeiriad: https://www.mamababybliss.com/find-a-class-or-therapist-near-you/abergavenny-classes/