Magu plant. Rhowch amser iddo.

magu logo

Mae’r rhan fwyaf o deuluoedd yn mynd trwy gyfnodau sy’n anodd eu rheoli neu sy’n peri pryder, er enghraifft, amser gwely ac amser bwyd ac wrth ddysgu’r plentyn i ddefnyddio’r poti. Weithiau, mae plant yn ymddwyn mewn ffyrdd heriol, er enghraifft, yn strancio ac yn cnoi.
 

Llywodraeth Cymru y mae rai pryderon cyffredin sydd gan rieni a syniadau ar sut i fynd i’r afael â nhw. Wrth gwrs, mae pob plentyn yn unigryw, ond efallai y bydd yr awgrymiadau hyn yn help i chi.

 
Cyngor ar frwsio dannedd 
Siopa 
Amser gwely 
Amser Bwyd 
 
a mwy.  Ewch i http://giveittime.gov.wales/?lang=cy am fanylion.