Iechyd a Lles Meddyliol ac Emosiynol (ar gyfer Lleoliadau):

Ewch i un o'r gwefannau isod i gael rhagor o wybodaeth am Iechyd a Lles Meddyliol ac Emosiynol:

 

Llywodraeth Cymru: 'Meddwl yn Gadarnhaol: Iechyd a Lles Emosiynol Mewn Ysgolion a Lleoliadau Blynyddoedd cynnar' - Dogfen arfer da, gyda'r nod o gefnogi pob ysgol a lleoliad y blynyddoedd cynnar wrth hyrwyddo iechyd a lles emosiynol.

Barnardo's Cymru - Maent yn cynhyrchu llawer o adnoddau gan gynnwys y daflen: 'Sut i Esbonio Marwolaeth i Blant a Phobl Ifanc ... a helpu i Ymdopi.'

Jenny Mosely Circle Time - Mae amser cylch yn ddull a ddefnyddir mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar i hyrwyddo sawl agwedd ar iechyd a lles emosiynol, gan gynnwys hyrwyddo sgiliau cymdeithasol a chreu awyrgylch tawel a hapus. Mae ystod eang o adnoddau ar gael ar gyfer lleoliadau megis llyfrau, posteri ac ati. Mae yna gost am hyn.

Chatterbox Challenge - elusen sy'n helpu plant ledled y DU sy'n cael trafferth cyfathrebu.

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl - Wedi'i drefnu gan y Sefydliad Iechyd Meddwl, mae'r digwyddiad blynyddol hwn yn canolbwyntio ar addysg, ymwybyddiaeth ac eiriolaeth fyd-eang iechyd meddwl.

MIND Cymru - Yn ceisio helpu unrhyw un sy'n dioddef o broblem iechyd meddwl, i gael cefnogaeth a pharch.

Winston's Wish - Dyma’r elusen profedigaeth fwyaf blaenllaw ar gyfer plant yn y DU.  Maent yn cynnig cymorth ac arweiniad ymarferol i blant sy'n galaru, eu teuluoedd a gweithwyr proffesiynol.

Gwasanaethau Gofal Profedigaeth Cruse - Eu gweledigaeth yw bod gan bawb sy’n mynd trwy brofedigaeth rywle i'w troi pan fydd rhywun yn marw.  Gwasanaethau cyfrinachol am ddim a ddarperir gan wirfoddolwyr hyfforddedig.

 

Lawrlwythwch y Dangosyddion, Polisïau ac Adnoddau er gwybodaeth a chefnogaeth am Iechyd a Lles Meddyliol ac Emosiynol