Hylendid (ar gyfer Lleoliadau):

Ewch i un o'r gwefannau isod i gael rhagor o wybodaeth am Hylendid:

 

Heintiau, Atal a Rheoli ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant (0 - 5 mlynedd) - Arweiniad ac offeryn archwilio arfer gorau ar gyfer yr arferion atal a rheoli heintiau sylfaenol mewn lleoliadau sy'n darparu gofal dydd i blant dan bump oed.

Diwrnod Golchi Llaw Byd-eang (15 Hydref) - Diwrnod byd-eang blynyddol yw hwn sy'n ymroddedig i gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am bwysigrwydd golchi dwylo â sebon fel ffordd effeithiol o atal afiechydon.

Dwylo i Fyny am Hylendid - Adnoddau Hylendid Cyn Ysgol Carex - Gweithgareddau sy'n darparu amrywiaeth o ysgogiad i blant ifanc, gan gynnwys caneuon, straeon, chwarae gemau, pynciau trafod, chwarae rôl a thempledi crefft am hylendid.

Sneezesafe - Posteri a thystysgrifau o ran tisian yn ddiogel, yn dilyn 'daliwch, lladdwch, biniwch'.

Canllaw i Fwydo Potel - Canllaw ar sut i baratoi fformiwla ac offer babanod i leihau'r risg i fabanod.  Anelir y llyfryn at rieni.

 

Lawrlwythwch y Dangosyddion, Polisïau ac Adnoddau isod i gael gwybodaeth a chefnogaeth am Hylendid: