Hawl am wyliau

 

1. Beth yw'r Cynnig Gofal Plant?

2. Pryd y gall teuluoedd gael mynediad i'r cynnig?

3. Pwy all gael mynediad at y cynnig?

4. Eithriadiadau i Gymhwysedd

5. Hawl am wyliau

6. Gweld y darparwyr sydd wedi ymuno â’r cynnig

7. A phwy ddylwyn gysylltu?

8. Ddechrau eich cais yma 

 

 

Bydd y Cynnig Gofal Plant yn cynnig 30 awr yr wythnos o ofal plant ac addysg cyfnod sylfaen wedi'i ariannu i rieni sy'n gweithio a chyda phlant 3 - 4 oed, hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Bydd yr amser tymor yn cael ei ystyried fel 39 wythnos, gan olygu y bydd y 9 wythnos arall o'r cynnig yn cael ei ystyried fel amser tu allan i'r tymor neu 'ddarpariaeth gwyliau'. Yn ystod y ddarpariaeth gwyliau 9 wythnos bydd plant cymwys yn derbyn 30 awr o ofal plant yn unig bob wythnos.

Ni fydd Llywodraeth Cymru yn nodi pa rai o'r 14 wythnos heb fod yn amser y tymor bydd yn cael eu dynodi fel y 9 wythnos o ddarpariaeth gwyliau er mwyn rhoi'r hyblygrwydd i rieni mewn gwahanol swyddi, fel yr unigolyn hynny sy'n gorfod gweithio dros yr haf ac yn ystod gwyliau'r Nadolig. Fodd bynnag ni fydd rhieni yn gallu 'ymestyn' eu hawl ar draws wythnosau neu drosglwyddo unrhyw oriau heb eu gweithio ar draws wythnosau.

Bydd y ddarpariaeth adeg gwyliau'n cael ei ddyrannu ar ddechrau pob tymor y mae plentyn yn gymwys i gael y cynnig. Bydd plant yn cael 3 wythnos o ddarpariaeth gwyliau fesul tymor. Bydd modd cario ymlaen dyraniad heb ei ddefnyddio a'i ddefnyddio yn y tymor nesaf os yw'r plentyn yn gymwys i gael y cynnig o hyd. Bydd plant sy'n gymwys am un neu ddau dymor yn unig yn cael 3 wythnos o ddarpariaeth adeg gwyliau ar ddechrau pob tymor, yn yr un modd â phob plentyn arall.

Hawl i 9 wythnos o wyliau (pro rata):

  • Mae plentyn sy'n gymwys i dderbyn y cynnig am dri thymor gyda'r hawl i 9 wythnos o ofal plant yn ystod gwyliau'r ysgol.
  • Mae plentyn sy'n gymwys i dderbyn y cynnig am ddau dymor gyda'r hawl i 6 wythnos o ofal plant yn ystod gwyliau'r ysgol.
  • Mae plentyn sy'n gymwys i dderbyn y cynnig am un tymor gyda'r hawl i 3 wythnos o ofal plant yn ystod gwyliau'r ysgol.
  • Os bydd plentyn yn gymwys i dderbyn dros dri thymor, bydd cyfran newydd o hawl am wyliau ar gael.

 

If you are already receiving the childcare offer, you can report any changes to your holiday childcare provision or hours by emailing [email protected], quoting your ID number given in your original confirmation email.