Y 1000 Diwrnod Cyntaf

Mae'r 1000 diwrnod cyntaf, yn ystod beichiogrwydd a hyd at ail ben-blwydd plentyn, yn cynrychioli rhan hollbwysig o blentyndod pan fyddwn yn ffurfio ymlyniad i'n rhoddwyr gofal, yn dysgu sut i archwilio ac ymddiried yn y byd o'n hamgylch yn ddiogel, ac yn dechrau cyfathrebu. Dyma pryd y gwelwn y cyfnod mwyaf cyflym o dwf a datblygiad yr ymennydd a lle mae'r sylfeini wedi'u gosod ar gyfer ein hiechyd a'n lles yn y dyfodol.

 

Mae'r cyfnod critigol hwn yn cael effaith hirdymor ar unigolion a theuluoedd. Maent yn siapio dyfodol plant wrth iddynt dyfu i fyny: eu cyflawniadau addysgol, eu gallu i sicrhau incwm, eu dylanwadau ar eu plant eu hunain, a'u hiechyd wrth heneiddio.

 

Mynnwch gipolwg ar y wybodaeth ddefnyddiol ganlynol allai fod o gymorth i chi yn ystod 1000 o ddiwrnodau cyntaf eich plentyn: 

 

Beichiogrwydd, Mamolaeth ac adran Rianta Newydd

 

Grwpiau Cymraeg i Blant

 

Lwmp, Babi a Thu Hwnt

 

10 Cam i Bwysau Iach

 

Dylunio i Wenu 

 

Cwsg Mwy Diogel (Ymddiriedolaeth Hwiangerdd) 

 

Rhianta – Rhowch Amser Iddo  

 

Grwpiau Baby a Grwpiau Cymorth Bwydo

 

Dechrau'n Deg

 

Prosiect Acorn

 

Gwasanaeth Ymwelwyr Iechyd Aneurin Bevan

 

We have also developed a series of information to support you and your child during the first 1000 days and beyond. 

 

Antenatal Pack:

 

Lleihau’r risg o farwolaeth yn y crud

 

Dyw Ysgwyd Eich Baban Byth Yn Dderbyniol

 

Taflen Gofalu am Eich Babi yn y Nos Caring 
 

Taflen Magu Babi Hapus

 

 

Birth Pack: 

 

 

Lleihau’r risg o farwolaeth yn y crud

 

Dyw Ysgwyd Eich Baban Byth Yn Dderbyniol

 

Taflen Gofalu am Eich Babi yn y Nos Caring 

 

Taflen Magu Babi Hapus

 

Rotafirws

 

Llid yr Ymennydd math B

 

Brechiad Niwmococol ar gyfer plant o dan ddwy flwydd oed

 

Taflen Brechlyn Difftheria, Tetanws, Pertwsis, Polio, Hib a Hepatitis B i Blant a Babanod (“6 mewn 1”)

 

Beth i’w ddisgwyl ar ôl imiwneiddio

 

Babanod Ahhygoel

 

 

WEANING PACK:

 

Baby Nosh (Weaning) Leaflet

 

Tiny Tums (0-5s Healthy Eating) Leaflet

 

Menu Planner 1 (Baby's First Foods)

 

Menu Planner 2 (Baby's First Family Meals)

 

Home Safety (Keep In Mind) Leaflet

 

 

6 MONTH PACK:

 

Ffeithiau Therapi Lleferydd ac Iaith am Ddymis

 

Measles, Mumps, Rubella Leaflet

 

Hib/Men C at 12-13 Months Leaflet

 

 

15 MONTH PACK:

 

 

Dylunio i Wenu 

 

ABUHB Ffeithiau Therapi Lleferydd ac Iaith am Ddymis

 

 

18 MONTH PACK

 

Incredible Toddlers  

 

Ffeithiau Therapi Lleferydd ac Iaith am Ddymis

 

Toilet Training Leaflet

 

Adran Derbyniadau i Feithrinfeydd Ysgol

 

 

27 MONTH PACK:

 

Diphtheria, Tetanus, Pertussis and Polio Vaccine for Children Before they Start School Leaflet

 

Toilet Training leaflet

 

 

3 ½ YEAR PACK:

 

Dylunio i Wenu 

 

 

 

Cliciwch yma am ein rhestr o wasanaethau y gall eich plentyn eu defnyddio yn ystod y 1000 diwrnod cyntaf.