Digwyddiadau, Dosbarthiadau a Gweithgareddau

Dyma ychydig o wybodaeth am ofal plant, gweithgareddau, digwyddiadau a / neu ddosbarthiadau newydd yn Sir Fynwy a’r ardal gyfagos. 

 

Tiny Tots Tune Time - Dosbarth Cerddoriaeth Newydd ar gyfer plant o dan 5 oed, Prynhawn dydd Mawrth 1pm - 2pm yn Nhrefynwy. 

 

Mae lleoliad gofal plant cyn ysgol, awyr agored cyntaf Sir Fynwy’n agor ei ddrysau ddydd Mawrth 11eg o Fehefin 2019.