Digwyddiadau, Dosbarthiadau a Gweithgareddau

Dyma ychydig o wybodaeth am ofal plant, gweithgareddau, digwyddiadau a / neu ddosbarthiadau newydd yn Sir Fynwy a’r ardal gyfagos. 

 

Tiny Tots Tune Time - Dosbarth Cerddoriaeth Newydd ar gyfer plant o dan 5 oed, Prynhawn dydd Mawrth 1pm - 2pm yn Nhrefynwy. 

 

Mae lleoliad gofal plant cyn ysgol, awyr agored cyntaf Sir Fynwy’n agor ei ddrysau ddydd Mawrth 11eg o Fehefin 2019.

 

Summer Play Provision (unregistered) - running from Monday 29th July - Thursday 22nd July)

 

Cornerstone Church Holiday Club, Abergavenny - yn rhedeg o 23ain -25ain o Orffennaf 2019.

 

Goytre Holiday Club - Dydd Llun 22ain o Orffennaf i ddydd Gwener 16eg o Awst 2019.  

 

Funhouse Club, Abergavenny - Ar ddyddiau’r wythnos (ac eithrio gŵyl y banc) – ar gyfer plant 4 – 8 oed. 

 

Little Tigers Holiday Club, Rogiet - Ar ddyddiau’r wythnos, ar gyfer plant 18 mis – 10 oed.