Dechrau'n Deg

FS logo

Rhowch ddechrau teg i'ch plentyn!
 
Gallwch gysylltu â Dechrau'n Deg ar 01873 856162 neu drwy ebostio [email protected]. Bydd y Tîm Iechyd wedi'i sefydlu'n agos i'ch cartref a byddant yn hapus i'ch ymweld adref.
 
Mae'r Timau Iechyd yn cynnwys Ymwelwr Iechyd Dechrau'n Deg a Nyrsys Meithrinfa Gymunedol Dechrau'n Deg.
 
Bydd y tîm yn cynnig cymorth ac arweiniad mewn amryw o ffyrdd yn cynnwys Gofal Cyn-geni, Cymorth Bwydo ar y Fron, Gofal Ôl-enedigol, Imiwneddau, Maeth, Arolygiadau Iechyd Babi, Cyngor Iechyd Deintyddol, Rheoleiddio Ymddygiad, Ymweliadau Diogelwch Cartref, Tylino Babi, Cymorth Ieithyddol ac Ymadrodd, Afiechyd Plentyndod, Gofal Croen.
 
Mae byw mewn ardal Dechrau'n Deg yn rhoi hawl i le gofal plant i'ch plentyn a ariennir gan Dechrau'n Deg Sir Fynwy. Gallir mynychu gofal plant o'r tymor ar ôl ail ben-blwydd eich plentyn hyd at ddiwedd y tymor ar ôl ei thrydydd pen-blwydd; NEU tan iddynt ddechrau addysg meithrin, pryn bynnag yw'r cynharaf.
 
Bydd y gofal plant yn cael ei weithredu gan ddarparwr Dechrau'n Deg sydd wedi'i chymeradwyo ac sydd o fewn pellter cerdded o'ch cartref. Mae'r lleoliadau hyn yn cyflawni'r safonau ansawdd uchel a osodir gan Dechrau'n Deg a'r Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru. Bydd staff yn y lleoliadau hyn yn derbyn cymorth gan athro Dechrau'n Deg profiadol bydd yn sicrhau bod ansawdd uchel gofal plant yn cael ei gynnal.
 
Gallwch fynychu Dechrau'n Deg ar yr amod bod gan eich cyfeiriad un o'r codau post canlynol.

Y Fenni:     NP7 6BT     NP7 6BB     NP7 6BD     NP7 6BA     NP7 6AP     NP7 6AX     NP7 6AQ NP7 6AU     NP7 6PH     NP7 6PL     NP7 6PN     NP7 6AZ     NP7 6DL     NP7 6BP NP7 6AJ     NP7 6DA     NP7 6BY      NP7 6BG     NP7 6BH     NP7 6BL     NP7 6BN   NP7 7RS     NP7 6HR     NP7 6AS     NP7 6HP     NP7 6AY     NP7 6AT     NP7 6BS NP7 6DW     NP7 6BW     NP7 6DY     NP7 6EA     NP7 6EB     NP7 6ED     NP7 6EL NP7 6EN     NP7 6ER     NP7 6BU     NP7 6DB     NP7 6DD     NP7 6DE     NP7 6HL NP7 6HN     NP7 6HN     NP7 6HD     NP7 6HE     NP7 6HF     NP7 6HG     NP7 6PP NP7 6HW     NP7 6HS     NP7 6EY     NP7 6EU     NP7 6HA     NP7 6BE     NP7 6DF NP7 6DG     NP7 6DP     NP7 6DH     NP7 6DT     NP7 6DN     NP7 6DU     NP7 6DR NP7 6EH     NP7 6EE     NP7 6EG     NP7 6EF   

Trefynwy:     NP25 5UA     NP25 5AN     NP25 5AW     NP25 5AX     NP25 5EL     NP25 5EF NP25 5EG     NP25 5EH     NP25 5UG     NP25 5EY     NP25 5EZ     NP25 5UD NP25 5TR     NP25 5UF     NP25 5EB     NP25 5EA     NP25 5UE     NP25 5UB NP25 5EW     NP25 5AY     NP25 5UH     NP25 5TQ     NP25 5BD     NP25 5TS NP25 5TN     NP25 5UJ

Cil-y-coed:   
NP26 4GU     NP26 4JU     NP26 4JN     NP26 4JW     NP26 4LB     NP26 4JY NP26 4AE     NP26 5LS     NP26 5GA     NP26 5LT     NP26 5GB     NP26 4DZ NP26 4EA     NP26 4ED     NP26 4EB
Cas-gwent:   NP16 5AR     NP16 5QR     NP16 5QS     NP16 5QL     NP16 5QP     NP16 5NY NP16 5AA     NP16 5NS     NP16 5NT     NP16 5NX     NP16 5TP  
Darparir Gofal Plant yma:

     Cyn i’ch plentyn dechrau’r cylch chwarae, byddwch yn cael y cyfle i gwrdd â’r staff gyda’ch plentyn yn eich cartref a hefyd yn y cylch.  Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn helpu anheddu’ch plentyn yn haws.  Byddwn yn darparu llyfryn "Popeth i wneud â fi” i chi lenwi.  Bydd hyn yn helpu ni i ddeall eich plentyn ac i fod yn ymwybodol o beth ydynt yn hoffi, ddim yn hoffi a’i diddordebau.  Bydd y cylchau chwarae’n medru cynnig hyd at ddeuddeg awr a hanner yr wythnos dros bum diwrnod.  Byddant yn aros ar agos am 42 wythnos y flwyddyn.   
 
Mae Dechrau’n Deg hefyd yn cynnig cymorth a chyrsiau rhiant yn cynnwys y rhaglen Blynyddoedd Rhyfeddol i fabanod a phlant bach. Mewn pob ardal Dechrau’n Deg, rydym yn cynnig sesiynau iaith a chwarae i rieni a phlant da’i gilydd (IaCh). Mae’r sesiynau hyn yn cynnwys gweithgareddau i helpu datblygu sgiliau ieithyddol eich plentyn, megis coginio, cerddoriaeth, canu, storïau, crefft a gweithgareddau awyr agored.  
 
Am fwy o wybodaeth ynglŷn â Dechrau’n Deg neu unrhyw gylch fabi neu fwydo ar y bron sy'n cael eu rhedeg trwy Dechrau'n Deg, cysylltwch â:   
 
Dechrau Deg, Canolfan Acorn, Ysgol Deri View, Lȏn Llwynu, Y Fenni, NP7 6AR.
 
Ffôn: 01873 856162/ Symudol: 07810 055815
 
E-bost [email protected] 

 

Gallwch hoffi Dechrau'n Deg Sir Fynwy ar eu tudalen Facebook a chanfod beth sy'n digwydd yn eich ardal.