Dechrau mewn uned feithrin

Os yw dyddiad geni eich plentyn rhwng 1 Medi 2014 a 31 Awst 2015, mae’n gymwys i ddechrau mewn uned feithrin ym mis Medi 2019. Bydd y broses Derbyn ar gyfer plant sydd i ddechrau ysgol gynradd (dosbarth derbyn) ar gyfer mis Medi 2019 yn dechrau ar 5 Tachwedd 2018. Rhoddir amserlen y cylch derbyniadau islaw:

  • Dyddiad y bydd pecynnau cais ar gael: 5 Tachwedd 2018
  • Dyddiad cau ceisiadau: 14 Ionawr 2019 am 12pm
  • Dyddiad cynnig: 16 Ebrill 2019

Gofynnir i chi sicrhau eich bod yn llenwi ac yn dychwelyd eich cais cyn y dyddiad cau a gyhoeddwyd, gan y bydd methiant i wneud hynny yn golygu y caiff eich cais ei gyfrif fel un hwyr fydd yn gostwng y cyfle o gael cynnig lle yn eich dewis ysgol.

Sut mae gwneud cais?

Mae gan Gyngor Sir Fynwy system ymgeisio ar-lein sydd ar gael i chi ei defnyddio wrth gyflwyno cais eich plentyn. Mae’r system yn eich galluogi chi i weld a newid cais eich plentyn hyd at y dyddiad cau sef 12 Ionawr 2019 am 12pm. Fodd bynnag mae’r system ar-lein wedi cau gan fod y dyddiad cau wedi mynd heibio ac felly bydd angen i chi gysylltu â’r Uned Mynediad yn defnyddio’r manylion islaw i gael ffurflen bapur

Nodiadau cyfarwyddyd i’ch helpu i gwblhau’ch cais ar-lein

Fe’ch cynghorir hefyd i ddarllen Llyfryn Dechrau Ysgol 2019–20

E-bost: [email protected]

Ffôn: 01633 644508

Cyfeiriad:

Cyfarwyddiaeth Plant a Phobl Ifanc

Tŷ Arloesedd

Blwch SP 106

Cil-y-coed

NP26 9AN