Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws

Yn dilyn canllawiau diweddar gan Lywodraeth Cymru, mae darpariaeth gofal plant yn awr ar gael i bob plentyn sydd angen hynny, yn amodol ar gydymffurfio â chanllawiau ymbellhau cymdeithasol a lle mae capasiti’n caniatáu hynny. Gofynnir i chi gysylltu â’r gosodiad yn uniongyrchol i ganfod os gallant ddarparu ar gyfer eich plentyn.

Mae’r gosodiadau gofal plant dilynol ar gael ar hyn o bryd/yn agor yn fuan yn Sir Fynwy:

 

Y Fenni:

Abacus Day Nursery  - 01873 856031

Nevill Hall Creche,  - 01873 732665

Meadowbank Day Nursery   - 07534 742619

Tiny Tots  - 01873 856257. 

Llanover Day Nursery  - 01873 880772. 

Ladybirds at OLSM - 07903 582101 (opening 29/06/2020)

Ladybirds at Llanvihangel - 01873 890610 (opening 29/06/2020)

 

Rhaglan: 

Puddle Ducks Nursery, Raglan  - 01291 690065

Sticky Fingers, Raglan -  07906 218324 (reopening 06/07/2020)

 

Cil-y-coed: 

Mathern Day Nursery at Caerwent,  - 01291 425239

Alphabet Playgroup, Undy - 07826 639042 (opening 29/06/2020)

Little Tigers, Rogiet -  07971 429868 / 07983 935475 (opening 29/06/2020)

Stepping Stones, Magor -  07851 829532 (opening 29/06/2020)

Crossway Day Nursery, Caldicot - 01291 790313 (opening 29/06/2020)

 

Cas Gwent: 

Mathern Day Nursery - 01291 622007

Robins Nursery, St Arvan's, - [email protected] 

Riverside Day Nursery,  - 01291 645771

Little Acorns, Bulwark - 07999 307600 (opening 29/06/2020)

Llandogo Early Years, Llandogo - 07786 831401 (opening 29/06/2020)

Shirenewton Playgroup, Shirenewton - 07798 780971 (opening 29/06/2020)

 

TreFynwy: 

Little Einstein's Day Nursery,. - 01600 772220

Monmouth Day Nursery  - 01600 772850

 

Brynbuga: 

Sunflowers Nursery - 07966 180494 (opening 29/06/2020)

Usk Nursery - 07864 895711 (opening 29/06/2020)

 

Mae hefyd nifer o Warchodwyr Plant sy’n dal i weithredu ond bydd angen i chi gysylltu â nhw’n uniongyrchol i weld os ydynt yn gweithredu ac ar gael.

Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws (C-CAS): 

Bydd cynllun C-CAS yn parhau tan 31 Awst 2020 a bydd yn talu costau gofal plant dan oedran ysgol (plant rhwng 0 a 5 oed nad oes ganddynt le ysgol) yn unig i:

 

Bydd y cynllun yn parhau tan 31 Awst 2020 ar gyfer yr holl ddefnyddwyr presennol ond bydd yn cau i ymgeiswyr newydd ar 12 Gorffennaf 2020 (gall fod eithriadau).

Os dymunwch ddefnyddio cynllun C-CAS, gofynnir i chi lenwi’r ffurflen ar waelod y dudalen hon a’i dychwelyd i [email protected]. Bydd aelod o’r tîm Blynyddoedd Cynnar mewn cysylltiad cyn gynted ag sydd modd i drafod opsiynau ac i’ch cefnogi i gael mynediad i ofal plant a gyllidir.

Gallwch lawrlwytho’r ffurflen gais ar waelod y dudalen hon

Cysylltwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth Teulu ar 01633 644527 / [email protected] os oes gennych unrhyw ymholiadau a gallwn wneud popeth a fedrwn i’ch helpu.