CANOLFAN CHWARE GAMPUS TREFYNWY

Photos of the Play Centre

Ymwelwch â chanolfan chwarae dan do newydd sbon Canolfan Hamdden Trefynwy gyda 3 llawr o hwyl egnïol gyda system amseru gyffrous trechu'r cloch. Gall rhieni ymlacio yn yr ardal eistedd gyda chyfleusterau tymheru aer tra'n mwynhau coffi Costa a defnyddio'r wifi am ddim. Mae'r caffe yn gweini bwyd a diodydd.

 

Anelwyd y llawr daear at fabanod a phlant bach gyda sleid fach a thwnnel ynghyd â siapiau chwarae meddal a gweithgareddau rhifau/llythrennau. Mae llawer o heriau ar y llawr cyntaf a'r ail lawr yn cynnwys twneli, gwe corryn, pontydd rhaff a sleid fawr i ddychwelyd i'r man cychwyn.

 

Amserau Agor Canolfan Chwarae: 10am - 6pm ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Gellir gweithredu system band wedi'i amseru yn ystod cyfnodau prysur.

Oed: babanod - 11 oed.

Prisiau: Dan 12 mis - am ddim, 12-35 mis - £3.50, 3-11 oed - £4.25. Mae cerdyn teyrngarwch ar gael yn y dderbynfa i gael ymweliad am ddim ar ôl cael 5 stamp.

25% o ddisgownt ar gyfer gwarchodwyr plant ar ddyddiau'r wythnos (os dangosir tystiolaeth cofrestru).

I gael mwy o wybodaeth neu fanylion rheolau chwarae, cysylltwch â derbynfa Canolfan Hamdden Trefynwy ar 01600 775135.