Amgylchedd (ar gyfer Lleoliadau):

Ewch i un o'r gwefannau isod am ragor o wybodaeth am yr Amgylchedd:

 

Ailgylchu dros Gymru - Gwefan gyda gwybodaeth gyffredinol am ailgylchu.

Cadwch Gymru'n Daclus - Mae Cadwch Gymru'n Daclus yn golygu llawer mwy na chodi sbwriel.  Mae eu mentrau'n canolbwyntio ar warchod yr amgylchedd a chadw'r dirwedd naturiol ar gyfer cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol.  Maent hefyd yn rhedeg y Cynllun Eco Ysgolion, mewn rhai ardaloedd yng Nghymru, mae'r cynllun wedi'i addasu i'w ddefnyddio mewn lleoliadau cyn ysgol.

The Woodland Trust: Ditectifs Natur - Pecynnau gweithgaredd am ddim, adnoddau i'w lawrlwytho, syniadau a gweithgareddau i blant o bob oed.

The Kids Garden - Gwybodaeth ac adnoddau i ysgogi dychymyg plant trwy arddio.

Ysgolion sy'n Tyfu: Adnoddau'r Blynyddoedd Cynnar - Amrywiaeth o adnoddau ar gyfer lleoliadau'r blynyddoedd cynnar sy'n cwmpasu gweithgareddau am blanhigion, bywyd gwyllt, ffrwythau a llysiau a gweithgareddau ar wybodaeth a dealltwriaeth plentyn o'r byd.

RSPB - Amrediad o adnoddau RSPB a gynlluniwyd i'w defnyddio gyda phlant yn y blynyddoedd cynnar.

Twinkl - Yn darparu casgliad mawr o adnoddau blynyddoedd cynnar; mae pynciau amgylcheddol yn cynnwys bwystfilod bach, glan y môr, planhigion a thwf.

Dimensiynau Byd-eang - Adnoddau Dimensiynau Byd-eang a dolenni gwefan ar gyfer gweithgareddau sydd wedi'u hanelu at blant 3 - 5 oed.

The Dairy Council - Arweiniad Cyflym i Ddiet Iach mewn Byd Cynaliadwy - Mae'r Cyngor Llaeth yn sefydliad di-elw sy'n darparu gwybodaeth sy'n seiliedig ar wyddoniaeth ar rôl bwydydd llaeth fel rhan o ddiet iach, cytbwys a chynaliadwy.

Dysgu trwy Dirweddau  - Cyflwyniad Peppa Pinc i ailgylchu.   Ar gael ar YouTube.

 

Lawrlwythwch y Dangosyddion, Polisïau ac Adnoddau isod i gael gwybodaeth a chefnogaeth am yr Amgylchedd: